Społeczność DEEP

Konsorcjum Projektu DEEP.

Strona główna Społeczność DEEP

Społeczność DEEPDEEP korzysta z bezpośredniego zaangażowania organizacji działających w dziedzinie edukacji i szkoleń na rzecz wzmocnienia pozycji społeczno-ekonomicznej osób uczących się.

Zaangażowanie Partnerów Współpracujących ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wpływu i wartości projektu.

W zamian za ich zaangażowanie i wkład, Partnerzy Współpracujący uzyskają wczesny dostęp do wyników projektu, a na platformie OER i wybranych materiałach projektowych zostanie umieszczona informacja o ich udziale w projekcie.

Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF