Training

DEEP Project Training.

Home BI-REX – BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE

BI-REX – BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE

Materiały do pobrania :
Opis

Bi-rex – Big Data Innovation & Research EXcellence[1]

Bi-rex koncentruje swoje wysiłki na dwóch głównych obszarach rozwoju:

 • Big data i nowe cyfrowe modele biznesowe stosowane w / dla przemysłu wytwórczego.

Innymi słowy: udostępnianie nowych technologii, które ułatwiają przetwarzanie dużych zbiorów danych i wdrażanie wysoce wyrafinowanych zasobów technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i diagnostyka predykcyjna (proaktywna) wydajności i konkurencyjności biznesu;

 • Produkcja dodatkowa.

W szczególności związana z podstawową działalnością dowolnego łańcucha przemysłu wytwórczego, produkcja addytywna (przyrostowa) obejmuje nowe technologie stosowane do przetwarzania podstawowych nakładów.

Misja Bi-rex została zdefiniowana w odniesieniu do trzech długoterminowych celów:

 1. Stworzenie systemu szkoleń, kierunków rozwoju i doradztwa dla firm ściśle zintegrowanych z innymi centrami innowacji cyfrowych na poziomie krajowym.
 2. Wzmocenie dużego ekosystemu, sprzyjającego rozwojowi innowacyjnych projektów, eksperymentalnym rozwiązaniom stosowanym do osiągnięcia celów oraz budowania inicjatyw publiczno-prywatnych, skupionych na badaniach i konkurencyjności biznesu.
 3. Testowanie, walidacja i pilotaż demonstracyjnego zakładu produkcyjnego, w celu dalszego wspierania i wdrażania wspomagających i innowacyjnych technologii 4.0 do zarządzania przedsiębiorstwem i konkurencyjności MŚP.

Ponadto Bi-rex bardzo mocno koncentruje się na edukacji cyfrowej i doradztwie, co jest możliwe dzięki programom szkoleniowym i organizacji wydarzeń takich jak: konferencje, warsztaty, okrągłe stoły, które  dostosowane są do grupy docelowej.

Bi-rex zapewnia specjalistyczne wsparcie i wiedzę na temat tzw. „technologii wspomagających” cyfryzację przemysłu wytwórczego:

 • Inteligentne technologie produkcyjne - nowe technologie produkcyjne, które łączą wszystkie elementy współistniejące w produkcji: operatorów, maszyny i narzędzia.
 • Technologie usług inteligentnych - ogólne „infrastruktury IT” i techniki, które umożliwiają wdrażanie procesów integracji między różnymi zaangażowanymi systemami, bez jakichkolwiek wykluczeń lub barier (zarówno kulturowych, jak i technicznych).
 • Technologie inteligentnych energii - utrzymanie wysokowydajnych parametrów zużycia energii, wspierające jednocześnie istotne cele społecznej odpowiedzialności biznesu.

Mocne strony i wnioski końcowe

Bi-rex to bardzo silna, solidna i niezawodna inicjatywa, która czerpie z  wielu możliwości wynikających z doskonałego wykorzystania najbardziej awangardowych technologii 4.0 w połączeniu z wieloletnią, tradycyjną wiedzą i doświadczeniem włoskiego przemysłu wytwórczego.

Siłą programu jest możliwość nawiązania dialogu pomiędzy tak różnorodnymi ekosystemami, których harmonia może zagwarantować:

 • Wysoce innowacyjne projekty, mające na celu wdrażanie niespotykanych dotąd rozwiązań dla dobrze znanych i tradycyjnych potrzeb biznesowych.
 • Wydajny system bez rzeczywistych ograniczeń sektorowych, firmowych i branżowych
 • Niekończący się transfer umiejętności technologicznych
 • Produkcje prototypowe o dużej wartości dodanej

Ciągłe wspieranie dyskusji kulturowej, która wydaje się tak bardzo potrzebna na szczeblu krajowym.


 Inne zbliżone tematycznie szkolenia

Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF