Glossary

DEEP Glossary.

Home Glossary

Бизнес ангели

това са хората, които решават да инвестират в нови проекти (основно дигитални), за да подпомогнат стартирането или развитието на бизнес, за да получат във времето повече в замяна.Групово финансиране

това е процесът за финансиране на инициатива или проект чрез събиране на малки суми пари от голям брой хора.Дигитално предприемачество

Дигиталното предприемачество е термин, който описва как предприемачеството ще се промени, тъй като бизнесът и обществото продължават да се трансформират чрез дигиталните технологии. Дигиталното предприемачество подчертава промените и предприемаческата практика, теория и образование.Дигитално предприемачество

Дигиталното предприемачество е термин, който описва как предприемачеството ще се промени, в следствие на това как дигиталните технологии променят бизнеса и обществото. Дигиталното предприемачество променя практиката, теорията и обучението в предприемачеството.ИКТ

познати също като Информационни и комуникационни технологии, са набор от инструменти, които подпомагат както за комуникацията между хората, така и за анализирането на информация.ИКТ

познати още като Информационни и комуникационни технологии, са набор от инструменти, които подпомагат комуникацията между хората, както и събирането и анализирането на информация.Софтуер за управление на бизнес

приложение или набор от програми, които помагат на компании и предприемачи да подкрепят, подобрят и автоматизират техните процеси.Софтуер за управление на връзката с клиенти (CRM)

CRM е софтуер за управление на връзката с клиенти, с цел управлението на няколко важни сфери: управление на продажбите, маркетинг и клиентски услуги, както и други.Софтуер за финансово управление

Бизнес софтуер, използван за проследяване и управление на постъпления, разходи и активи, с цел максимализиране на печалбите и устойчивостта на бизнеса.Социални мрежи

Електронните медии (различни социални мрежи и блогове) се използват от потребителите, за да създават и споделят съобщения, информация и всички видове мултимедийно съдържание в обществото.Консорциум

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF