Glossary

DEEP Glossary.

Home Glossary

Anioły biznesu

są to osoby, które decydują się zainwestować w nowe projekty (w dużej mierze cyfrowe), aby wesprzeć ich uruchomienie i rozwój oraz osiągnąć zwrot wraz ze wzrostem wartości ich udziału w czasie.Crowdfunding

jest to proces finansowania przedsięwzięcia lub projektu poprzez pozyskiwanie niewielkich kwot pieniędzy od dużej liczby osób.Media społecznościowe

Media elektroniczne, za pośrednictwem których użytkownicy tworzą i udostępniają wiadomości, informacje i wszelkiego rodzaju treści multimedialne w danej społeczności.Oprogramowanie do zarządzania finansami

Oprogramowanie biznesowe służące do monitorowania i zarządzania przychodami, kosztami i aktywami w celu maksymalizacji zysków i zrównoważonego rozwoju biznesu.Oprogramowanie do zarządzania firmą

aplikacja lub zestaw programów, które pomagają firmom i przedsiębiorcom wspierać, ulepszać i automatyzować ich procesy.Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM)

CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, którego celem jest zarządzanie kilkoma istotnymi obszarami: m.in. zarządzaniem sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta.Przedsiębiorczość cyfrowa

Termin ten opisuje, w jaki sposób przedsiębiorczość będzie się zmieniać, w miarę jak przedsiębiorstwa i społeczeństwo będą nadal kształtowane przez technologię cyfrową. Przedsiębiorczość cyfrowa podkreśla zmiany w praktyce, teorii i edukacji w zakresie przedsiębiorczości.Przedsiębiorczość cyfrowa

Termin ten opisuje, w jaki sposób przedsiębiorczość będzie się zmieniać, w miarę jak przedsiębiorstwa i społeczeństwo będą nadal kształtowane przez technologię cyfrową. Przedsiębiorczość cyfrowa podkreśla zmiany w praktyce, teorii i edukacji w zakresie przedsiębiorczości.TIK

Technologie informacyjno-komunikacyjne to zestaw narzędzi, który ułatwia zarówno komunikację między ludźmi, jak i gromadzenie i analizę informacji.TIK

Technologie informacyjno-komunikacyjne to zestaw narzędzi, który ułatwia zarówno komunikację między ludźmi, jak i gromadzenie i analizę informacji.Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF