Какво правим

Общ преглед

Нашата цел е да представим обстоен преглед на развитието на дигиталното предприемачество в България, Италия, Полша, Португалия, Испания и в целия ЕС като цяло.

Прочетете повече

Обучение

Целта на проекта е да се предоставят възможности на учащите в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), чрез развиване на техните дигитални и предприемачески умения с цел насърчаване на заетостта и предприемачеството.

Прочетете повече

Насоки

Насоки и указания, свързани с практическите и организационните аспекти за разработване на обучения по дигитално предприемачество и необходимите умения.


Курсове

Всички курсове по проекта DEEP можете да намерите тук.

За проекта DEEP

TЦелта е да се повишат шансовете за професионален успех на учащите в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), притежаващи различен опит, развивайки не само предприемачески умения (и знания) у тях, но и техните дигитални умения.

Една от иновативните особености на проекта e използването на интегриран и интердисциплинарен подход, който не се прилага в програмите на държавните образователни системи в повечето Европейски страни.

Прочетете повече

Консорциум

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF