Co robimy

Badanie

Naszym celem jest przedstawienie kompleksowego spojrzenia na dynamikę rozwoju cyfrowej przedsiębiorczości w Bułgarii, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, we Włoszech oraz na poziomie europejskim.

Czytaj dalej

Szkolenia

Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET, Vocational Education and Training) jest kluczowym elementem systemów uczenia się przez całe życie, które wyposażają obywateli w wiedzę, umiejętności i kompetencje, wymagane w określonych zawodach i na rynku pracy. Celem projektu jest wzmocnienie pozycji studentów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez rozwijanie ich cyfrowych umiejętności i talentów w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i wsparcie własnej przedsiębiorczości.

Czytaj dalej

Wytyczne

Wytyczne dotyczące praktycznych i organizacyjnych aspektów opracowywania szkoleń z zakresu cyfrowych umiejętności przedsiębiorczych.


Nasze kursy

Tutaj znajdziesz wszystkie kursy DEEP

O projekcie DEEP

Głównym celem projektu DEEP jest zwiększenie szans na sukces zawodowy studentów kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych środowisk, poprzez rozwijanie nie tylko ich umiejętności (lub wiedzy) w zakresie przedsiębiorczości, lecz także umiejętności cyfrowych.

Jedną z innowacyjnych cech projektu DEEP jest to, że uczy tych umiejętności w sposób zintegrowany i interdyscyplinarny, w przeciwieństwie do ich odrębnego traktowania w programach edukacji państwowej, dominującego w większości krajów europejskich.

Czytaj dalej

Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF