Общ преглед

Общ преглед

Начало Общ преглед

Общ преглед

Партньорите по проекта са ангажирани с цялостното идентифициране и проучване на развитието на дигиталното предприемачество в участващите страни. Тяхната задача ще бъде да определят тенденциите при прилагането на дигитални умения в сферата на предприемачеството, да установяват добрите практики и необходимите инструменти. С помощта на горе изброените фактори, партньорите ще имат възможността да определят какво работи и какво не.

Резултатът от този етап на проекта DEEP ще бъде синтезиран в доклад за развитието на дигиталното предприемачество в сферата на професионалното образование и обучение.

Въпросник за учащи    Въпросник за компании и организации

Консорциум

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF