Badanie

Badanie projektu DEEP

Badanie

W celu opisania grup docelowych oraz rozwoju dynamiki cyfrowej przedsiębiorczości w zaangażowanych krajach, partnerzy projektu przeprowadzą wstępne badanie. Zidentyfikują także wspólne trendy w stosowaniu umiejętności cyfrowych w zakresie przedsiębiorczości, najlepsze praktyki i narzędzia. Na podstawie wyników badania partnerzy określą, co działa, a co nie, a także co należy robić lub też czego nie należy robić („DO” i „DON'T”) w odniesieniu do cyfrowej przedsiębiorczości w środowisku kształcenia i szkolenia zawodowego.

Efektem końcowym tego etapu projektu DEEP będzie raport na temat dynamiki cyfrowej przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Wypełnij ankietę osób fizycznych/pracowników    Wypełnij ankietę dla przedsiębiorców/firm

Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF