Projekt

Projekt DEEP - informacje ogólneImage

Project DEEP

Głównym celem projektu DEEP jest zwiększenie szans na sukces zawodowy studentów kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych środowisk, poprzez rozwijanie nie tylko ich umiejętności (lub wiedzy) w zakresie przedsiębiorczości, lecz także umiejętności cyfrowych.

Jedną z innowacyjnych cech projektu DEEP jest to, że uczy tych umiejętności w sposób zintegrowany i interdyscyplinarny, w przeciwieństwie do ich odrębnego traktowania w programach edukacji państwowej, dominującego w większości krajów europejskich.

Z drugiej strony platforma DEEP zapewnia nauczycielom / trenerom / mentorom kształcenia i szkolenia zawodowego niezbędne narzędzia i wiedzę, które mogą pomóc ich uczniom w skutecznym zdobyciu tych umiejętności. DEEP proponuje zintegrowane podejście, możliwe dzięki współpracy partnerów działających w wielu sektorach.Image

Cele:

  1. DEEP ma na celu skonkretyzowanie i usystematyzowanie wiedzy związanej z dynamiką cyfrowej przedsiębiorczości w zaangażowanych krajach, poprzez identyfikację wspólnych trendów, problemów, najlepszych praktyk i narzędzi.
  2. DEEP wzmocni zarówno umiejętności cyfrowe, jak i wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, dzięki opracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych materiałów i zasobów, które wesprą kształcenie i szkolenie zawodowe. DEEP zakłada, że do końca projektu co najmniej 200 studentów kształcenia i szkolenia zawodowego zainteresowanych podniesieniem własnych kompetencji skorzysta z wypracowanych materiałów.
  3. DEEP wdroży również wyniki projektu w całej Europie za pośrednictwem platformy otwartych zasobów edukacyjnych (OER, Open Educational Resources), która ma stać się centrum wiedzy i centralnym, otwartym punktem edukacji.
  4. DEEP zwiększy świadomość wśród firm szkoleniowych, przedstawicieli szkół oraz uczelni na temat potencjału umiejętności cyfrowych i konieczności rozwijania umiejętności przedsiębiorczych jako głównych czynników sukcesu w biznesie.Image

Grupy docelowe:

DEEP adresowany jest do dwóch konkretnych grup docelowych:

  1. Główną grupą docelową są mentorzy promocji przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Mentorzy ci mogą występować pod różnymi nazwami: profesorowie, nauczyciele, couchowie, trenerzy, doradcy, itp. Będą oni zaangażowani w fazę badań w projekcie oraz fazę testów i walidacji, w celu identyfikacji najlepszych praktyk, studiów przypadków i oceny wyciągniętych wniosków.
  2. Drugą grupą docelową są studenci kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy będą uczestniczyć w fazie testowej i walidacyjnej projektu, podczas gdy nauczyciele / mentorzy będą ich szkolić w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, przy użyciu narzędzi i szkoleń DEEP.

Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF