Новини

Прочетете актуалните новини свързани с проекта DEEP

Начало Новини

Повишаване на шансовете за професионален успех в сферата на дигиталното предприемачество – Фондация „Право и Интернет“ взе участие в третата транснационална среща, организирана в рамките на проекта DEEP

Изпълнението на проекта DEEP (Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта) продължава безпроблемно. Въпреки ограниченията при пътуване, партньорите се срещнаха онлайн за третата транснационална среща, която първоначално беше планирано да се проведе в Малага, Испания.
По време на срещата партньорите обмениха опит във връзка с различните стратегии, адаптирани за успешното популяризиране на основния резултат от Интелектуален Продукт 2: „Доклад за динамиката на цифровото предприемачество“ (достъпен на: https://project-deep.eu/pdf/DEEP_IO2_final_revised.pdf). Срещата също така даде възможност да се обсъдят редица финансови и управленски дейности. Не на последно място, IT партньорът Internet Web Solutions представи последните актуализации свързани с развитието на платформата DEEP (https://project-deep.eu/), на която много скоро ще бъдат качени учебните материали на шестте партньорски езика.
Въпреки пандемията и невъзможността да се достигне до заинтересованите страни, партньорите бяха активни в онлайн разпространението и популяризирането (в социалните мрежи и чрез онлайн събития) на резултатите по проекта. През следващите месеци всеки партньор ще организира онлайн конференции, уебинари, или други онлайн събития, за да представи и приложи на практика окончателните резултати от DEEP.

DEEP е проект, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската комисия, включващ седем партньори от шест държави (Полша, Португалия, Италия, Белгия, Испания и България). Проектът има за цел да повиши шансовете за професионален успех на учащите в сферата на професионалното образование и обучение, притежаващи различен опит, развивайки не само предприемачески умения (и знания) у тях, но и техните дигитални умения. От друга страна, учители/обучители/ментори в рамките на професионалното образование и обучение, ще получат необходимите инструменти и знания, за да помогнат на учащите в областта да постигат на тези умения. DEEP предлага интегриран подход, възможен единствено чрез сътрудничество между партньори, действащи в различни сектори.

Фондация „Право и Интернет“ е неправителствена организация, понастоящем научно-изследователски център, който подкрепя и осъществява собствени научни изследвания, програми и проекти в областта на правните, технологичните, икономическите и социалните въпроси, свързани с бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии както в публичния, така и в частния сектор.
Фондация „Право и Интернет“, заедно с останалите партньори по проекта DEEP, участва активно в изпълнението на неговите цели и предвидени дейности.
Ако искате да научите повече за Фондация „Право и Интернет“, може да посетите следните линкове:

Уебсайт: https://www.netlaw.bg/en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/law-and-internet-foundation
Facebook: https://www.facebook.com/lawandinternet/

Консорциум

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF