Новини

Прочетете актуалните новини свързани с проекта DEEP

Начало Новини

Професионален успех в сферата на Дигиталното Предприемачество - Обучителните материали, разработени в рамките на проекта DEEP, вече са достъпни онлайн!

Един от основните резултати на проекта DEEP („Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“) е вече реализиран. Въпреки проблемите и трудностите, произтичащи от невъзможността за пътуване, партньорите успяха да финализират обучителните модули по дигитално предприемачество, които вече са достъпни онлайн на следния линк: https://project-deep.eu/training.php?lang=EN (английски език). Съдържанието на материалите е напълно безплатно и скоро ще бъде достъпно на още 5 езика (български, италиански, полски, португалски и испански).

Обучението се състои от 8 модула, структурирани в различни дидактически единици по следните теми:
1. Основи на дигиталното предприемачество за бизнес конкурентоспособност
2. Насърчаване и изграждане на дигитална култура в сферата на предприемачеството (Част 1)
3. Насърчаване и изграждане на дигитална култура в сферата на предприемачеството (Част 2)
4. Брандинг в сферата на дигиталното предприемачество
5. Компетенции и умения за предприемачество в дигитална среда
6. Дигитална Комуникация
7. IT и цифрови решения за дигитално предприемачество (Ниво 1)
8. IT и цифрови решения за дигитално предприемачество (Ниво 2)

Всеки модул включва инструменти, ключови думи и учебни цели. DEEP материалите могат да бъдат изтегляни в PDF формат, включват тестове и списък с референции.
Експертите на Фондация „Право и Интернет“ разработиха курса на тема Дигитална Комуникация. В него можете да намерите дефиницията на понятието, както и видовете цифрови инструменти и тяхното въздействие върху бизнес общуването. Предимствата и недостатъците на цифровата комуникация, основните препятствия и нейните преимущества също са засегнати в курса. Освен това са описани в детайли някои от необходимите умения (твърди и меки), от които се нуждаем, за да бъдем успешни в дигиталното общуване. Накрая, ефектът на пандемията е взет предвид заедно с изграждането на мрежи от контакти в дигитална среда.

DEEP е проект, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската комисия, включващ седем партньори от шест държави (Полша, Португалия, Италия, Белгия, Испания и България). Проектът има за цел да повиши шансовете за професионален успех на учащите в сферата на професионалното образование и обучение, притежаващи различен опит, развивайки не само предприемачески умения (и знания) у тях, но и техните дигитални умения. От друга страна, учители/обучители/ментори в рамките на професионалното образование и обучение, ще получат необходимите инструменти и знания, за да помогнат на учащите в областта да постигат на тези умения. DEEP предлага интегриран подход, възможен единствено чрез сътрудничество между партньори, действащи в различни сектори

Фондация „Право и Интернет“ е неправителствена организация, понастоящем научно-изследователски център, който подкрепя и осъществява собствени научни изследвания, програми и проекти в областта на правните, технологичните, икономическите и социалните въпроси, свързани с бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии както в публичния, така и в частния сектор.
Фондация „Право и Интернет“, заедно с останалите партньори по проекта DEEP, участва активно в изпълнението на неговите цели и предвидени дейности.
Ако искате да научите повече за Фондация „Право и Интернет“, може да посетите следните линкове:

Website: https://www.netlaw.bg/en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/law-and-internet-foundation
Facebook: https://www.facebook.com/lawandinternet/


Консорциум

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF