Aktualności

Czytaj najnowsze doniesienia o Projekcie DEEP

Strona główna Aktualności

Konsorcjum DEEP w Brukseli (BE) - Spotkanie inaugurujące DEEP, projekt Erasmus +

Spotkanie inaugurujące odbyło się 13 listopada w Brukseli. Jego gospodarzem był nasz belgijski partner IHF. Spotkanie miało na celu omówienie projektu DEEP - Digital Entrepreneurship for Employability Paths - współfinansowanego z programu Erasmus+ Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy konsorcjum 7 partnerów z 6 krajów, tj. Belgii, Bułgarii, Włoch, Polski, Portugalii i Hiszpanii.
Dzięki zintegrowanemu podejściu i pełnej współpracy partnerów, DEEP dąży do zwiększenia szans na sukces zawodowy studentów kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych środowisk, poprzez rozwijanie nie tylko umiejętności (lub wiedzy) w zakresie przedsiębiorczości, ale także umiejętności cyfrowych. Jednym z elementów innowacji projektu DEEP jest to, że umiejętności te nie są traktowane osobno, ale w sposób interdyscyplinarny. W związku z tym nauczyciele / trenerzy / mentorzy kształcenia i szkolenia zawodowego zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia i wiedzę, aby pomóc uczniom w skutecznym zdobyciu tych umiejętności.
Partnerzy omówili cele i założenia projektu DEEP, jego adresatów (grupy docelowe) oraz zakres tematyczny szkoleń typu ‘e-learning’. W dyskusji podkreślano znaczenie dynamiki rozwoju umiejętności cyfrowych, dostępność materiałów i platformy otwartych zasobów edukacyjnych (OER, Open Educational Resources) w 6 wersjach językowych, uniwersalność/ponadnarodowość tematów oraz przystępność i prostotę prezentowanych treści. Partnerzy omówili także proces realizacji projektu i rolę każdego partnera na danym etapie tworzenia platformy i materiałów szkoleniowych, wdrożenia wyników prac. Omówiono także znaczenie rozpowszechnienia informacji o platformie, tematy związane z testami platformy, pozyskiwaniem Partnerów Współpracujących oraz organizacją eventów dla środowisk uczelnianych.
Projekt jest realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus + w ramach Kluczowego działania 203: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Działanie: Partnerstwo strategiczne dla szkolnictwa wyższego.

Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF