Partnerzy

Konsorcjum Projektu DEEP.

Strona główna Partnerzy

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa jest prywatną, niekomercyjną, niezależną instytucją badawczą założoną we wrześniu 1991 r. w Warszawie. Dzisiaj CASE jest znanym na całym świecie ośrodkiem analitycznym, który według Global Go To Think Tank Index z 2018 roku znalazł się na pierwszym miejscu wśród think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym samym rankingu CASE miał również zaszczyt bycia drugim na świecie ośrodkiem analitycznym polityki społecznej, tuż za Urban Institute i przed Brookings Institution w Stanach Zjednoczonych. W swojej pracy Fundacja kieruje się przekonaniem, że rzetelne badania naukowe sprzyjają dobrobytowi obywateli poprzez pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

Działalność CASE koncentruje się na pięciu obszarach badawczych:

1. Polityka fiskalna, makroekonomia i finanse publiczne

2. Europejska polityka sąsiedztwa, rozszerzenie, handel i integracja gospodarcza

3. Rynki pracy, kapitał ludzki i polityka społeczna

4. Zachęty inwestycyjne, innowacje, konkurencyjność i przedsiębiorczość

5. Reformy, wzrost i ograniczenie ubóstwa w krajach rozwijających się i przechodzących transformację.CASE ma duże doświadczenie we współpracy z międzynarodową społecznością darczyńców (w tym przede wszystkim z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską DFID, GDN itp. Open Society Institute, Eurofound, UNDP, USAID i Bankiem Światowym).

Trzon badaczy CASE stanowią eksperci wewnętrzni oraz szeroka grupa tzw. CASE Fellows. Eksperci CASE pochodzą ze środowisk akademickich różnych krajów, sektora non-profit, prywatnych przedsiębiorstw i sektora publicznego. W realizacji swoich projektów CASE zapewnia więc zróżnicowaną i wszechstronnie utalentowaną sieć osób, które wnoszą szeroki zakres wiedzy, doświadczenia i kontaktów do realizowanych projektów.CASE przeprowadził wiele badań i analiz ekonomicznych w różnych obszarach badawczych, szeroko wykorzystując różne najnowocześniejsze modele ekonomiczne, nowoczesne metody empiryczne, narzędzia analizy ekonometrycznej, a także zapewniając badania naukowe w formie raportów (metodologicznych, technicznych, analitycznych ) oraz zalecenia dotyczące polityki opracowane na podstawie odpowiednich pytań badawczych (w formie dokumentów roboczych zorientowanych na politykę, e-briefów dotyczących polityki, publikacji). Bogate doświadczenie ekspertów CASE w dostarczaniu raportów i zaleceń dotyczących polityki gwarantuje precyzyjne myślenie analityczne, szeroki pogląd na koncepcję badań i wyniki badań najwyższej jakości.
Więcej informacji

Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF