Обучение

Обучение по проекта DEEP

Начало Обучение

Обучение

Основният резултат от проекта е предоставянето на електронни учебни материали, които ще са под формата на инструментариум състоящ се от насоки, казуси, добри практики, извлечени поуки, препоръки и инструменти за установяване и преподаване на дигитално преприемачество за насърчаване на заетостта.

Инструментариумът предоставeн от проекта ще остане достъпен за по-широко разпространение и усвояване извън съфинансирането на ЕК, гарантирайки съхранението на резултатите и тяхното интегриране в многоезичните версии на ПОО системите в цяла Европа.

Партньорите вече са определили предварителната структура на инструментариума, която по-късно ще бъде прецизирана, за да може да бъдат адаптирани резултатите от идентифицирането и проучването, видът, количеството и качеството на различните предмети. Към днешна дата инструментариумът се състои от следните инструменти:

  1. Комплект от дигитални умения за предприемачество
  2. Добри практики: какво работи в определената сфера и при какви обстоятелства
  3. Извлечени поуки: къде са грешките в определената сфера и при какви условия се проявяват
  4. Насоки: основните принципи на дигиталното предприемачество в ПОО

Следете ни за нова информация

Консорциум

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF