Training

DEEP Project Training.

Home Training

Списък с курсове – проект DEEP : Набор от инструменти – допълнителни материалиБрандинг в сферата на дигиталното предприемачество

ИТ и дигитални решения за дигитално предприемачество

ИТ и дигитални решения за дигитално предприемачество

Компетенции и умения в предприемачеството в дигитална среда

Дигитална Комуникация

Насърчаване и изграждане на дигиталната култура в развитието на предприемачеството Част 1

Насърчаване и изграждане на дигиталната култура в предприемачеството. Част 2

Основи на дигиталното предприемачество за бизнес конкурентоспособностНабор от инструменти – допълнителни материали

В секцията с допълнителните материали ще намерите:

- Комплект дигитални умения за предприемачество
- Добри практики/ казуси: Какво е проработило в дадена среда и при какви обстоятелства?
- Поуки: Какво се е объркало, в каква среда и при какви обстоятелства?
- Насоки: "Ключовите" ръководни принципи на дигиталното предприемачество в областта на ПОО

Тези материали ще ви позволят да разберете как по-добре да приложите на практика придобитите знания от обученията.

Download Guidelines for Future Training

Consortium

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF