Szkolenia

Szkolenia Projektu DEEP

Strona główna Szkolenia

Szkolenia

E-learningowe materiały szkoleniowe to główny produkt projektu. Materiały będą mieć formę zestawu narzędzi składających się z wytycznych, studiów przypadków, najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków, list kontrolnych, zaleceń i narzędzi do projektowania, przygotowania i nauczania przedsiębiorczości cyfrowej. Ich celem będzie zwiększenie szans uczących się osób na zatrudnienie i rozwój zawodowy.

Zestaw narzędzi DEEP będzie dostępny w celu szerszego rozpowszechniania i wykorzystania nawet dłużej niż okres współfinansowania projektu przez Komisję Europejską. W ten sposób zachowane zostaną wyniki projektu, umożliwiając ich wykorzystanie w wersjach wielojęzycznych przez systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie.

Partnerzy zdefiniowali już wstępną strukturę zestawu narzędzi, która zostanie następnie dopracowana w celu uwzględnienia wyników wstępnego badania poprzez dostosowanie do grupy docelowej oraz ujednolicenie treści, rodzaju, liczby i jakości różnych elementów, które mają być zawarte w zestawie narzędzi, itp.

Planowany zestaw narzędzi będzie składał się w szczególności z:

  1. Zestawu umiejętności cyfrowych na rzecz przedsiębiorczości
  2. Najlepszych praktyk: co działało w danym środowisku, w określonych okolicznościach
  3. Wyciągniętych wniosków: co poszło nie tak w danym środowisku, w określonych okolicznościach
  4. Wytycznych: „kluczowe” zasady przewodnie cyfrowej przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Śledźcie nas na bieżąco!

Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF